Na čem pracuji

Article art

Prohlášení zástupců Starostů k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí

22.1.2024

Cítíme naléhavou potřebu ujistit veřejnost, že vnímáme nutnost výrazně zlepšit ochranu obětí závažného násilí v systému, který byl dlouhodobě přehlížen a politicky podceňován.

Jednou z našich priorit a cílů v politice je pomoci těm, kterým bylo ublíženo, a chránit je do té doby, než budou moci opět stát na vlastních nohou. Domácí a sexualizované násilí vede ovšem k navždy poznamenaným životům, nekončícímu traumatu a jevům, kterým musíme bránit, jako je například mezigenerační přenos násilí.

Vidíme to a chceme pomoci. Slibujeme proto, že stejně jako dosud budeme v politice prosazovat kroky a opatření, které k lepšímu postavení obětí povedou. Často nás slyšíte mluvit o chybě v systému. Ta se dá spravit systematickou a každodenní prací:

 • Prosazení nutných legislativních změn: redefinice znásilnění vč. znásilnění z podstaty, zákona o domácím násilí, tzv. dětského certifikátu a posílení ochrany obětí předsudečného násilí
 • Prosazení funkční podoby povinného vzdělávání soudců
 • Zintenzivnění politické a odborné debaty o systému ukládání trestu.
 • Posílení vzdělávání policie
 • Maximální podporu zřízení krizových center pro oběti domácího a sexualizovaného násilí
 • Maximální podporu zřízení advokačních center pro dětské oběti domácího a sexualizovaného násilí
 • Maximální zvýšení množství a podpory pro terapeuty, psychology, psychiatry
 • Zásadní posílení fungování systému soudních znalců, a to především v oblasti psychiatrie
 • Úprava a zvýšení advokátního tarifu vedoucí mimo jiné k lepšímu oceňování zástupců obětí
 • Nastavení standardů sociálních služeb pro pomoc obětem tohoto druhu násilí
 • Podpora aktivit zaměstnavatelů vedoucí k efektivní a rychlé pomoci obětem násilí. A jdeme příkladem, podepisujeme Chartu proti domácímu násilí.
 • Podporu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, ze které neuhneme, protože víme, že by pozitivně působila na celý systém, a to i nad rámec legislativních změn. Jedná se o systematickou a trvalou podporu obětí, práci s pachateli a zajištění prevence.


Barbora Urbanová, poslankyně
Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti
Vít Rakušan, ministr vnitra
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
David Smoljak, senátor