Na čem pracuji

Article art

Demýtizace Istanbulské úmluvy

26. 06. 2023

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (známá jako Istanbulská úmluva) zavazuje signatáře k důslednému postihu sexuálního a domácího násilí či zvýšené prevenci. Jediné, co by naše země musela po jejím ratifikování: efektivně pracovat s oběťmi i s pachateli, násilí předcházet, vzdělávat policii, státní zástupce, advokáty… Zdá se to na první pohled jako něco, co bychom měli ratifikovat rychleji, než Úmluvu proti srážkám na moři? Souhlasím! Kolem této Úmluvy, zvané Istanbulské, ale panuje mnoho mýtů, lží či polopravd.

Třeba že je ohrožen pojem “rodina”. Nic takového Úmluva neupravuje. Stejně jako to, že jsou ohroženy Velikonoce a další naše tradiční svátky. V textu najdete pouze jednu věc, a to to, že žádné tradice, kultura nebo náboženství nemohou být používány jako ospravedlnění násilných činů. To rozhodně nemíří na naší ateistickou zemičku. Práva LGBT komunity Úmluva neřeší vůbec, stejně jako počet pohlaví - to tam vůbec, ale vůbec není. Ošklivé slůvku gender v textu je, ale to jen pro zdůraznění jednoho jevu - pokud jsou zvyky ve společnosti dané tak, že podle nějaké role je někdo v poníženějším postavení, než ten druhý, je potřeba mít na takový typ násilí přizpůsobený systém. Genderově podmíněné násilí pak znamená, že může vznikat při zámince “proč jsi mi neuvařila večeři” a následném šetření ve stylu “no ale vaší povinností je přece vařit svému muži večeři”. A proti tomu je třeba učinit systémové kroky, protože nikdo nemá právo vás mlátit, za nesplnění žádných vašich povinností. I muži jsou zahrnuti do skupin osob, které Úmluva chrání, hned ve článku 2 mluví o aplikaci stanovených zásad na všechny oběti domácího násilí, tedy i na muže, děti nebo seniory. A konečně, oblíbený argument, že text zpochybňuje naši migrační a azylovou politiku. On jen uznává, že migrantky a žadatelky o azyl jsou obzvlášť zranitelné vůči genderově podmíněnému násilí (viz výše) a žádá státy, aby na ně nezapomínaly. A to už náš stát mimochodem i aplikuje.

A hlavně: ve státech, které Úmluvu ratifikovaly, se konec civilizace ani světa nekoná. My bychom ji měli ratifikovat také.